Na její zahájení se bohužel nedostavil z vážných zdravotních důvodů patron klubu herec Jan Potměšil. Během sobotního dopoledne pak zavítaly zhlédnout expozici stovky lidí; na náměstí Jiřího z Poděbrad se totiž zároveň konaly adventní trhy s kulturním programem.

Na výstavě bylo možné zakoupit různé výrobky s vánoční tematikou, zhlédnout ukázky uměleckých řemesel, děti měly na pódiu příležitost k výtvarničení.

Doplnění Jany Bouzkové:
Poté, co se ze závažných zdravotních důvodů ze zahájení akce minulou středu omluvil patron klubu herec Jan Potměšil, přivítali návštěvníci vernisáže hosty ze soukromé sborové školy Boni Pueri z Hradce Králové. Jejich vystoupení umocnilo už tak krásnou atmosféru slavnostního okamžiku. Perfektně připravené vystoupení předvedli nejmladší tří až pětiletí zpěváci pod vedením sbormistryně Simony Hlavaté, i starší žáci pod vedením Táni Slezákové.

Za krásný výkon a uvedení do adventní nálady děkujeme nejen uměleckým vedoucím, dětem, ale i jejich rodičům.

Výstava trvala do sobotního dopoledne, výtěžek z celého projektu činil 14 a půl tisíce korun (prodej výrobků + dobrovolné vstupné), výtěžek z dobrovolného vstupného na závěrečném koncertu činil pět a půl tisíce korun. Sponzorské dary ještě nemáme zpracované, ale jsou to pěkné výsledky. ⋌Jana Bouzková

Více snímků naleznete ve fotogaleriích nejen na našem webu u tohoto článkiu,ale i na webu www.martinhlavacek.com/andelskevanoce