Výstava z historie obce a dřevěnické školy bude v polyfunkčním domě ke zhlédnutí do 6. června vždy v úřední dny a v době konání voleb. Při příležitosti třetího setkání Dřevěnických byl vydán velice zdařilý almanach. Texty napsal a publikaci sestavil Vladimír Zemánek.

Fotografie jsou z dílny dvorního obecního fotografa Jiřího Albrechta. Almanach představuje obec v celém rozsahu – její současnost i historii, své vyznání – vzpomínky, které neodnese čas, přidal zpěvák Daniel Hůlka.

Do vínku obci přejí prezident Václav Klaus, senátor Jiří Liška, hejtman Lubomír Franc ad. Dozvíte se o dřevěnických pamětihodnostech a najdete zde i rozhovor s nejstarší občankou Marií Svobodovou. Dočtete se, co možná ani nevíte: že čestným občanem obce je prezident Masaryk, že kolem Dřevěnice leží poklady a že vesnice mohla být přístavem…Samozřejmě je zde zmíněna i slavná volejbalová éra. Almanach si můžete zakoupit na obecním úřadě.

A ještě jedna milá zpráva. Firma, která prováděla rekonstrukci polyfunkčního domu, věnovala obci 60 tisíc korun. Jak jsme již zmínili, do Dřevěnice přišla při příležitosti sjezdu řada emailů, přečíst si je můžete na www.drevenice.wu.cz.