V týdnu od 13. do 20. září byla pro veřejnost otevřena výstava fotografií a jiných dokumentů včetně školních kronik. Návštěvníkům byla zpřístupněna celá budova školy s moderně vybavenými učebnami. V jedné třídě byl vystaven historický školní nábytek, staré učební obrazy, pomůcky a mnoho učebnic obecné a později základní školy. Kdo vstoupil do této třídy, ocitl se rázem v obecné škole v poválečném období.

Obecní úřad vydal u příležitosti výročí knihu o historii školy doplněnou mnoha fotografiemi. Každý návštěvník výstavy si mohl odnést také pamětní keramický špendlík, který vyrobila chráněná dílna Nová Paka. Výstava byla zahájena kulturním vystoupením žáků školy a zároveň byla pro veřejnost otevřena i budova mateřské školy, která zahájila činnost v roce 1980. Do té doby bylo oddělení mateřské školy součástí školní budovy.

Výstavu v základní škole zhlédlo v průběhu uplynulého týdne mnoho návštěvníků, zejména těch, kteří školu navštěvovali jako žáci. Všichni byli příjemně překvapeni rozsahem výstavy, množstvím vystavovaných fotografií, na kterých se většina našla, a dalších dokumentů.

Do základní a mateřské školy se přišla podívat i ostatní veřejnost, která pochválila příjemné a veselé prostředí učeben, jejich vybavení moderním nábytkem a počítačovou technikou.

Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy, zejména kronikáři obce a pracovnicím mateřské a základní školy. Jana Němečková