Stavba, která byla postavena v letech 1780 – 1784, byla sice generálně opravována v r. 1890, ale za těch více jak sto let, jak pracuje zub času, opět potřebovala novou „generálku“.

Opravy exteriéru kostela zahájené v r. 1995 se protáhly na 14 let, podle toho jak byly dostupné finanční prostředky. Bohužel interiér se opravy zatím nedočkal a v důsledku venkovních oprav a nebezpečí zcizení mobiliáře toho uvnitř kostela z vybavení mnoho nezůstalo. Většina vybavení byla odvezena do církevních depozitářů. Zůstaly však zde provozuschopné malé varhánky z r. 1892, zhotovené varhanářem Josefem Kobrlem z Lomnice nad Popelkou, a tak vznikla myšlenka uspořádat zde vánoční zpívání koled a lidem opět kostel zpřístupnit.

Od myšlenky k činům je složitá cesta, protože se musí najít osoba, která to ve svém volném čase všechno zorganizuje. Tento „nadlidský“ úkol se povedl a tak na druhý svátek vánoční 26. prosince 2009 se zde po dlouhých letech opět otevřel kostel pro veřejnost.

Tomu všemu samozřejmě předcházela více jak měsíční příprava – úklid kostela, zajištění účinkujících a samozřejmě i materiální zabezpečení (kostýmy pro děti, betlém, svíčky, vánoční stromečky, výzdoba, plakátky apod.). Toho všeho se obětavě ujala místní obyvatelka paní Iveta Hakenová. Svou neúnavnou energií i šarmem získala další ochotné spoluobčany k zajištění příprav pro slavnostní zpřístupnění kostela a dokonce přesvědčila děti v místě i okolí k účinkování, se kterými pak nacvičila jejich samostatné vystoupení.

A tak na sv. Štěpána vítal návštěvníky kostela vánočně vyzdobený a svíčkami osvětlený interiér a na programu bylo nejen zpívání koled, ale i vystoupení dětí, které měly připraveny scénky z narození Ježíška.

Vánoční podvečer v chroustovském kostele uvedl Pater Novotný z Kopidlna, který spravuje též Kněžickou farnost, kam chroustovský kostel nyní patří. Průvodním slovem uváděla program paní Hakenová, která s dětmi předvedla pásmo básniček a koled. Posluchače zaujala sólistka slečna Květoslava Rudová, rodačka z blízkého Oseka, která zpívala staré vánoční písně s doprovodem varhan s radostí a nadšením. Aby se i přítomní „zahřáli“ zpěvem a připomněli si, že je doba vánoční, byly v lavicích rozdány zpěvníčky se známými koledami a řada písní byla určena pro zpěv všech přítomných. A tak účinkujícími byli vlastně všichni, kdo přišli.

Na dvě stovky přítomných návštěvníků se zájmem zcela zaplnilo tento chrám, protože takovou událost, jakou je opětovné otevření kostela v Chroustově pro veřejnost po tak dlouhé době oprav, si nechal ujít jen málokdo. Řada účastníků, kteří pamatovali ještě kostel s úplným vybavením, vzpomínala, jak to zde vše kdysi vypadalo, dokonce i nyní šlapal na měchy varhan místní občan, který před několika desetiletími plnil roli kalkanta u týchž varhan jako nyní.

Na závěr poděkoval všem přítomným starosta obce ing. Vančura za účast. Sám byl překvapen velkým množstvím návštěvníků v kostele a pozval všechny na sjezd rodáků, který se bude konat v červnu roku 2010. Tak se třeba společně sejdeme v chroustovském kostele dříve než za rok.
Závěrem zaslouží největší poděkování paní Iveta Hakenová, která celé organizaci akce včetně nácviků vystoupení dětí věnovala obrovské množství času, a samozřejmě že dík patří všem, kteří jí s tím pomáhali, a všem, kteří v programu v kostele vystupovali.


Za rok o vánocích určitě zpívání koled všichni v kostele s radostí zopakujeme. Vladimír Turek