Funguje každou středu od 16 do 18 hodin. Jejím zřizovatelem je obecní úřad.

V obci je od roku 1888, kdy zde byl založen čtenářský kroužek, který odebíral naučnou literaturu, noviny a časopisy. Nynější knihovnice Lenka Víchová je odbornou pracovnicí, která svoji funkci vykonává od roku 2002. Pro knihovnu kromě jiného získala zdarma nové výtisky mnoha typů časopisů - převážně dětských, které si může vypůjčit v současnosti přes 70 čtenářů.

Je zajímavostí, že nejstarší čtenářce je 92 let. V nedávné době prošla knihovna celkovou rekonstrukcí – bylo opraveno topení, natřena okna a zakoupeny nové regály. Veřejnosti slouží jeden počítač s přístupem na internet.

Od roku 2008 knihovnice používá program pro půjčování dokumentů, což zlepšilo a zkvalitnilo zdejší služby. V současné době probíhá elektronické zpracování knižního fondu, který obsahuje celkem 1462 svazků.

Knihovnice také spolupracuje s MŠ a ZŠ, které každoročně zve na exkurze. Všechny informace o zařízení pravidelně zveřejňuje na webových stránkách: www.knihovnacerekvice.wz.cz.

close zoom_in

Lenka Víchová podotýká: „Chtěla bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu, že na svoji knihovnu nezapomíná a každým rokem přispívá na nákup knih a časopisů, což v dnešní době není samozřejmostí. Z této částky se kupují převážně dětské encyklopedie a zajímavé knižní novinky.“ ⋌Lenka Knapová