Třicítka místních občanů i chalupářů si připomněla fakt, který uvedla starostka obce Eliška Formanová, že v historii Bukvice i její části Křelina bylo jméno Josef velice rozšířené a ve své době bylo zastoupeno v každém z téměř sedmi desítek stavení nejméně jedním Josefem. V současné době je nositelem tohoto jména již jen jediný muž v Bukvici. Proto se zde sešli občané, aby připomenuli toto staré české křestní jméno v minulosti velice oblíbené.

Zároveň společně přivítali pozvolna přicházející jaro. V jarně vyzdobené zasedací místnosti spolu pobesedovali a ochutnali dobroty připravené místními ženami. K dobré zábavě i tanci zahrál na klávesy i zazpíval Jaroslav Hermoch, přítel této vesnice. Všichni přítomní se shodli na tom, že v nově založené tradici oslavy jména Josef spojené s vítáním jara by bylo dobré setrvat i v dalších letech. Jiří Q. Valter