Zastihli jsme je v Památníku K.V. Raise, odkud zamířily na městský úřad, a pak za seniory do domu s pečovatelskou službou. Všem společně s učitelkami Janou Suchardovou a Monikou Jonákovou zazpívaly koledy a předaly malované kraslice s přáním krásných Velikonoc.