Tentokrát však místem, kde se toto vystoupení dětí konalo, nebyla tradičně škola či zdejší kulturní dům, ale místní tři stovky let starý kostel sv. Vojtěcha.

Poprvé tak možná v celé historii tohoto kostela zde zpívali a přednášeli básničky s vánoční tematikou žáci zdejší školy. Rozhodnutí využít chrámový prostor, které udělala nová paní ředitelka školy Mgr. Jana Vávrová, bylo odvážné, protože to bylo vše poprvé a neodzkoušené; navíc v kostele mrzlo a není zde ani zaveden proud.

Přesto všechny tyto překážky byly překonány, interiér kostela částečně nasvícen elektřinou a světlo svíček dodávalo tu pravou vánoční atmosféru, ke které napomohla krásná výzdoba kostela z chvojí provedená paní Marií Krátkou. Paní ředitelka neváhala i do kostela přemístit ze školy velké piáno, na které pak děti doprovázela. Výborná akustika kostela umožnila, že všude bylo dobře slyšet a dětem rozumět.

Však také to vše přilákalo do kostela na stovku posluchačů, zejména rodičů. A děti se opravdu snažily, i ty nejmenší působily na všechny velmi mile v královských hábitech, a s korunkami na hlavách jim to velmi slušelo.

Celý koncert, trvající cca 45 minut, který byl velmi působivý, všichni přítomní i přes velkou zimu ve zdraví přečkali v pohodě a soustředění. Všichni jistě odcházeli domů nejen s pocitem hrdosti, že jejich děti umí, ale že tyto koledy, zpívané dětmi, mají v sobě střípek porozumění a vzájemné sounáležitosti, což v dnešním uspěchaném světě tak postrádáme.

Poděkování patří celému kolektivu běcharské školy, který s dětmi vše nacvičil, paní ředitelce Mgr. Vávrové za odvahu, se kterou do koncertu v kostele šla, a všem ostatním, kteří s organizací koncertu pomáhali, a v neposlední řadě i panu Škaloudovi, že poskytl ze svého domu u kostela zdroj proudu pro osvětlení interiéru, neboť se svíčkami, byť jich svítilo v kostele mnoho, bychom skoro nic neviděli.

Snad tak byla založena nová tradice vánočních koncertů běcharské školy ve zdejším kostele sv. Vojtěcha. ⋌Vladimír Turek