Zasloužil se o dvojí obnovení Junáka v letech 1945 a 1968. Svou lásku a zanícení však věnoval především ochotnickému divadlu. Byl dlouholetým aktivním členem ochotnického spolku J. K. Tyl v Jičíně, kde působil v letech 1928 – 1968 jako herec i režisér. V roce 1932 byl jeho místopředsedou a nakonec od roku 1935 předsedou.

Počátky ve spolku

Jednu z prvních rolí si zahrál v roce 1929 ve hře Pan Biskup od Jos. Haise Týneckého, kdy později vystupoval téměř v každé hře spolku. V roce 1931 ochotníci překvapili představením Karla Piskoře Komedie plná otců v režii B. Suchánka. „Fraška bez hlubší myšlenky, ale dobře sestrojená, bez hrubých a nevkusných vtipů. Ochotníci hráli výborně, smích otřásal hledištěm." (SOkA Jičín, Archiv města Jičína, Kronika města Jičína, 1931 – 1932, kniha 260.)

Výborní byli podle jičínského kronikáře především Šulc, Suchánek, Kabelová, Fric a sl. Matějková. K roku 1933 se zachovaly zajímavé kritiky jedné z her, ve které také Jaro Fric vystupoval. Byla to opět hra od J. Haise Týneckého Sestřičky u sv. Kláry v režii Fr. Šulce. Ve hře vynikli svými hereckými výkony právě Fric, Kabeláková, Vrbová, Knotková, Kazdová, Šulc a Mrňák. Hra sklidila velký úspěch.

„Nehledě k vynikajícím výkonům účinkujících, které zasluhují všeho uznání, dalo by se uvažovati o hře také kriticky, kolik je v ní kulturně hodnotného jádra a kolik prvků senzačních. Myšlení většinu lidí namáhá, a tak buďme rádi, že se hra velice líbila. Pozn. kronikáře." (SOkA Jičín, Archiv města Jičína, Pamětní kniha města Jičína, 1933 – 1934, kniha 261.)

Režisér

Vedle hereckého nadání věnoval Jaroslav Fric spolku i svůj režijní talent. V roce 1933 režíroval například hru Děti starého mládence, v roce 1934 představení Zuzana hraje vabank a v roce 1936 Velké pokušení od K. Piskoře, ale také mnoho dalších.

Jaroslav Fric.V roce 1943 zazářil jako hostinský Zásoba ve hře Meluzína, v roce 1946 v jedné z hlavních rolí Čapkových her R.U.R. a Matka. Hrál se spolkem také po boku významných hostů jako například: Zdeňka Štěpánka (Nezbedný bakalář) a Věry Ferbasové (Dobrou noc, Patricie).

V březnu 1940 se v Jičíně v hostinci U Němců konala valná hromada spolku J. K. Tyl a zároveň Vojanova okrsku divadelních ochotníků. Jeho předsedou se stal tehdy Bohumil Suchánek, místopředsedou Oldřich Lokaj z Lomnice nad Popelkou a okrskovým režisérem Jaro Fric. Činnost spolku byla na konci roku 1946 však ochromena, protože se velká část jeho členů přestěhovala do pohraničí. Zejména její hlavní představitel, Jaro Fric, odešel na určitou dobu do Krkonoš, kde působil jako vedoucí rekreační chaty poštovních zaměstnanců. V roce 1949 již ale opět začal vystupovat v Jičíně.

Jaro Fric byl v neposlední řadě také zakladatelem a prvním principálem jičínské loutkové scény Srdíčko. Jeho poslední ochotnickou rolí byl sekerek Braha v Jiráskově Lucerně, tehdy mu bylo 68 let. Zemřel v roce 1972 ve věku 80 let.  Hana Fajstauerová