Nazvaná je Hraniční syndrom, anglicky Borderline Syndrom, čímž mimo jiné odkazuje k názvu jedné ze specifických poruch osobnosti. Autory jsou tři přední osobnosti současné výtvarné scény David Saudek, Jaroslav Valečka a Martin Káňa.

Bez politiky

Téma, které si umělci zvolili pro společný projekt obrazů a objektů, je zaměřené na demograficko – sociologický konflikt zvaný obecně Odsun, tedy zpracovává problém Sudet. Autoři vnímají prezentaci jako zcela nepolitické vyjádření názorů na téměř tisíciletou otázku hraničních území Čech a Moravy a soužití se sousedními národy.

„Název Hraniční syndrom má své odůvodnění. Reflektuje moderní způsoby nápravy v léčbě psychických onemocnění. Cílem není tlumení příznaků, ale léčení příčin. V tomto smyslu si myslíme, že obdobný přístup k vleklým problémům teritoria Sudet by byl jistě více funkční než všechny dosavadní kompromisy politiků," charakterizuje téma výstavy kurátorka Rea Michalová.

Autoři se k tématu nepřiklonili náhodně, každého umělce se problém Sudet osobně dotýká. „Jaroslav Valečka zastupuje svou tvorbou imaginativní a emotivní pól, David Saudek představuje symbolističtější a konceptuálnější přístup v rovině klasického obrazu. Martin Káňa pracuje v prostorové formě objektů," uvádí dále Rea Michalová.

V Uffu poprvé

Hraniční syndrom má v Galerii Uffo diváckou premiéru, i když původně tomu tak být nemuselo. „Měli jsme na téma Sudety připravenou pražskou výstavu, v Saském centru, ale dva dny před vernisáží ji německá strana bez náhrady zrušila. Prý by to po změně českého prezidenta nebylo vhodné," vysvětlil malíř Jaroslav Valečka. Ten se krajinou Sudet ve svém díle systematicky zabývá již od dob studií na Akademii výtvarných umění.