Kouzlo dřevěné hračky vychází ze zdejší paměti krajiny a je to příběh, který započali bratři Válkové založením továrny na jejich výrobu ve dvacátých letech minulého století v Nové Pace. Hračky se tam rodily díky návrhům malíře a pedagoga Josefa Jelínka a putovaly z Novopacka do celého světa. Po roce 1948 se počin bratří Válků stal základem národního podniku Tofa. Dnes na tuto tradici nepřímo navazuje Detoa Albrechtice a.s. v Jizerských horách a výroba tradičních dřevěných obrázkových kostek Dino Topa s.r.o. ve Staré Pace. Všechny výrobce spojuje přírodní materiál dřevo, který na rozdíl od jiných materiálů umocňuje i vzhled hračky. „Doplněné to celé bude o filmovou projekci, tvůrčí dílnu a o prodej dřevěných hraček,“ upozorňuje Ivo Chocholáč.

Výstavu karet Kateřiny Krausové uvede vedoucí Clubu sběratelů hracích karet Petr Bílý a budou vedle packých karet pokřtěny i Čertovské karty, a to Danielou Winterovou.

Amatérský cyklista Daniel Polman na závodě RAAM America 2019, blíží se k Apalačským horám.
Nezmar Dan Polman šlape dál na pedál