„Hořičtí občané vždy rychle reagovali na minulé katastrofy u nás nebo v jiných zemích. Každý jiným způsobem. Nám je nejbližší hudba,“ říká Zdena Vaškovová z hořické základní umělecké školy, která je zastánkyní hesla Kdo rychle dává, dvakrát dává, a je i nositelkou myšlenky, jak pomoci Japoncům.

A o co půjde?

Základní umělecká škola připravuje na 30. března od 18 hodin v Domě kultury Koruna koncert, jehož výtěžek bude určen na pomoc obětem zemětřesení. Akce proběhne ve spolupráci s městem Hořice, záštitu převzal místostarosta Aleš Svoboda.

Poprvé se při vystoupení společně představí hudební tělesa města a pozvaní hosté. Všichni zahrají a zazpívají bez nároku na honorář.

Ředitelka Zdena Vaškovová prozrazuje, že na koncert do Hořic je pozván i japonský atašé.

Více jak dvouhodinový pořad je koncipován do několika částí, takže posluchači mohou přicházet a odcházet podle potřeby. V hudebním bloku se mimo jiné představí například soubory Musica, Kantoři, Kvartet ZUŠ, Bona Vita, BLUE Flowers, Pifferaios a Toni dei signori.

Výtěžek z benefičního koncertu bude zaslán na konto humanitární organizace ADRA.

(kov)