Myšlenka vznikla na základě rozhodnutí informovat rodiče, děti i hořickou veřejnost o dění ve škole. Na vydání se podílí vyučující výtvarného oboru Marie Nosková a Blanka Bihelerová, ostatní pedagogové dodají materiály ke zveřejnění. Snaha je zapojit se svými postřehy a zážitky i žáky školy. Podle slov ředitelky Zdeny Vaškovové by se ve zpravodaji měly objevit informace z předchozího měsíce a nabídka nových akcí. Nulté číslo, financované z vlastního rozpočtu, vyjde nákladem sto kusů.