Novým šlágrem bude Úvod do zkoušení kameniva, vzniklý ve spolupráci s brněnskou stavební fakultou. Druhá v sobě zahrnuje evropské normy, které se týkají kvalifikací hornické činnosti. Třetí s názvem Sochařská technologie je prací místního profesora Michala Moravce. Protože praxe ukázala potřebu popisovat minerály, připravuje se k vydání učebnice, která se bude výhradně zabývat nerosty.

Ta nabídne kompletní informace o minerálech a je spolu s obrazovou dokumentací stejně jako ostatní připravována i v elektronickém pojetí. „Za pomoci textových odkazů je možno se na internetu rychle dostat kamkoliv do encyklopedií,“ sdělil ředitel školy Josef Moravec. Ve fázi příprav je pátá kniha, Těžba bloku.