Kromě sponzorské pomoci firmy Kámen Ostroměř se na této akci finančně podílí nejen škola, ale dvacet tisíc korun věnovalo i město. Tentokrát studenti dostali téma dialog tvaru. „Je to příležitost ke kontaktům pedagogů a žáků a my jsme díky loňskému ročníku začali zdárně spolupracovat s česko–polsko–německou nadací,“ sdělil ředitel Josef Moravec. Více než sto let byla hořická škola jediná ve střední Evropě, pořádat sympozium nepřipadalo v úvahu. Nyní je jen v Česku už sedm škol, které vyučují obor související s uměleckořemeslným zpracováním kamene, a to už je prostor, kde si pedagogové i studenti mohou vzájemně vyměnovat informace a porovnávat svou práci.

Zahraniční účast

Celkem se sem sjelo deset studentů, z nichž pět je ze zahraničí (Slovensko, Maďarsko a Německo). Byli ubytováni v domově mládeže, kde mají i stravu. Sochařské práci se věnují od osmi do půl čtvrté, ve volném čase spolu s místními studenty poznavají město a jeho okolí.
Jedním z účastníků je i student 3. ročníku Martin Krajňak ze Střední průmyslové školy ve Spišské Nové Vsi. „Chtěl bych zde získat další zkušenosti a okoukat i jiný postup práce, než jaký používám,“ sdělil na závěr.