Ten spolu s Vítězslavem Varadimem pak realizovali. Socha je díky dlouholeté spolupráci s ostravskou univerzitou umístěna v jejím areálu. Sponzorem vytvořeného díla s názvem Masky je ostroměřská firma.