Jedním z nich je jeho obraz zpodobňující lov mamuta, který je nyní na pár týdnů (od 17. září do 18. října) k vidění v Městském muzeu a galerii Hořice. A jedná se opravdu o unikát, který nebyl dlouhá léta veřejnosti znám. Obraz byl totiž určen jen pro ministerské oči.

„Obraz je zajímavý tím, že jej Zdeněk Burian vytvořil v roce 1951 jako zakázku pro Ministerstvo zemědělství. O rok později byl vystaven na burianově velké výstavě v Praze Na Příkopech, ale od té doby, což je přes sedmdesát let, jej nikdo neviděl,“ řekl u obrazu přední znalec díla Zdeňka Buriana Rostislav Walica a dodal, že malba je unikátní nejen tím, že nebyla určena pro veřejnost, ale i tím, že, na rozdíl od jeho většiny obrazů, byl určený k tomu, aby visel na stěně: „Tedy aby nebyl reprodukován v nějaké knížce. Jelikož Burian byl především ilustrátor a většina jeho díla tak sloužila k tomu, aby byla někde otištěna. Tento obraz byl, a to i svými rozměry, vytvořen tak, aby visel na stěně.“ Nicméně na ministerstvu nevisel na nějakém reprezentativním místě, ale byl tam víceméně zahrabán.

Samotný obraz, který je dle Walici Burianovou reakcí na devatenácté století a jakási parafráze, či snaha, vyrovnat se s generací Národního divadla, má i dva názvy. „Až do nedávna jsme jej v burianovké komunitě znali jako Mamutí jáma, ale v katalogu ministerstva je uveden pod názvem Lovci mamuta,“ dodal u obrazu, který má rozměry 117 krát 170 centimetrů, Rostislav Walica.