Maximální počet diváků, kteří budou vpuštěni do sálu, je 44. V prostorách kina nebude možné zakoupit, ani konzumovat jakékoliv občerstvení a u vstupu a na WC bude k dispozici dezinfekce rukou.

Riziková místa budou pravidelně dezinfikována virucidními prostředky a sál se bude během projekce větrat. Diváci také musí dodržovat odstup a nosit roušky.

Nová a rozšířená expozice Muzea Czech road racingu v Hořicích.
Muzeum Czech Road Racing v Hořicích je neobjeveným skvostem