Klub byl zaregistrován Krajskou radou seniorů Hradec Králové.

Začátek činnosti
První akcí 20. února byla přednáška terapeutky Miluše Kracíkové na téma "Péče seniorů o zdraví." Následně 16. dubna klub uspořádal 1. odpolední čaje s hudbou Dua Seniors (páni Miloslav Ječný a Jiří Haken). Od šestých čajů konaných v říjnu zastoupil nemocného p. Ječného, který bohužel zanedlouho zemřel, Stanislav Švanda, a hudba se přejmenovala na Duo Decent.

Za zmínku stojí červnová vycházka na Kumburk či podzimní zájezd na Moravu (sklípek Blučina). Velmi zdařilé se ukázalo navázání přátelských vztahů s Klubem seniorů Skřivany na Mikulášské zábavě ve Skřivanech (vedoucí paní Hana Svobodová). Toto přátelství trvá dodnes a stále se více prohlubuje. Za zmínku stojí i to, že si malou pozorností pravidelně připomínáme narozeniny jednotlivých členů. V roce 2011 se tak uskutečnilo celkem 18 akcí s celkovou účastí 654 zájemců.

Pokračují hudební zábavy
V roce 2012 se uskutečnilo 22 akcí, které navštívilo celkem 695 zájemců. Pokračují celkem úspěšné čaje (7 odpoledních zábav navštívilo 319 zájemců o tanec), za zmínku stojí, že na 11. čajích zazněl poprvé 14. července v 16 hodin krásný waltz Sen o krásné dívce, který pro klub složili společně oba hudebníci. Melodie i text se tak zalíbily, že se staly hymnou klubu a hraje se pravidelně v 16 hodin o každých čajích.

Dále se konaly přednášky (Vesmír kolem nás, ptáci Českého ráje, historie jičínských hospod, beseda s terapeutkou) vycházka do Osaria, výlet do Orlických hor a pokračuje spolupráce s KS Skřivany (Velikonoční posezení ve Skřivanech a vystoupení pěveckého kroužku Skřivánek na našich prosincových čajích).

Výlety a zábavy
V roce 2013 se 617, převážně seniorů, účastnilo 24 akcí. Pokračují 17. – 25. čaje (kloboukové, pomlázkové) dále besedy: bezpečnost seniorů, hlasy ptáků – výlety Kutná Hora a Morava (ZOO Lešná, Luhačovice a Velehrad, včetně sklípku). Pokračuje spolupráce s KS Skřivany (kloboukový ples a posvícenská zábava ) a velmi zajímavá akce konaná ve Skřivanech, a to l. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Našich 19 sportovců přivezlo 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile.

V roce 2014 se na 22 akcích podílelo 790 zájemců. Pokračují 26. – 35. čaje, zdařilá je účast 22 členů na 2. sportovních hrách seniorů, kteří tentokrát přivezli 4 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.

Ve Skřivanech jsme navštívili celostátní soutěž Misis Eurobabička a besedu s režisérem Zdeňkem Troškou (z této akce je společný snímek účastníků). Velmi pěkný byl i výlet na hrad Střekov v Ústí nad Labem, dvouhodinová projížďka lodí po Labi do Velkých Žernosek a návštěva sklepů. Novinkou je i navázání spolupráce se ZO SPCCH Jičín (vycházka se sportovními holemi Nordic Walking, výlet na zámek Lemberk a do ZOO Liberec). Velmi zajímavá byla i účast na celorepublikové akci Česko zpívá koledy. V restauraci Butovanka si při vysílání hradeckého rozhlasu s chutí zazpívalo 41 účastníků.

Díky za podporu
Dnes má klub 47 členů. Shrnu-li tedy činnost klubu za uplynulé čtyři roky, klub připravil pro 2756 seniorů celkem 86 akcí. Za celkem úspěšnou činnost patří poděkování především zastupitelům obce za finanční podporu, umožnění přístupu k počítači, dále členům výboru Klubu seniorů Butoves, vedení klubu seniorů Skřivany a hudebníkům Duo Decent.   vedoucí klubu Zdeněk Jiránek