Městský úřad připravil slavnostní vernisáž, která oscilovala mezi vážným aktem a příjemným happeningem. V tomto duchu se nesla i úvodní promluva starosty Martina Puša a slovo šefredaktora JD Radka Sála. Za doprovodu Pavla Krčmárika zahrál na housle vynikající muzikant, doktor Ivan Hejduk a společnost v příjemné atmosféře připomínající spíše setkání dobrých známých, si prohlížela vystavená rozměrná díla vytvořená právě pro tuto příležitost. Je dobře, že radnice Porotní sál propůjčila pro tento účel, když zámecká galerie směřuje k jiným cílům, než byla původně zřízena. Inspirující expozice Hebrovy tvorby bude otevřena až do konce prázdnin denně s výjimkou pondělí.