Pod záštitou ministra kultury se v době od 13. do 24. října koná v České republice seminář českých a zahraničních bohemistů. Jedním z míst, kam odborníci zamířili, byl i Miletín, který je hostil od pátku do neděle. V pátek se v sídle Celní správy uskutečnilo slavnostní zahájení konference nazvané Erben čili Majestát poezie.

Libuše Ludvíková, předsedkyně Společnosti přátel pražského PEN klubu, která stojí za organizací akce, nám k tomuto počinu řekla: „Setkání bohemistů do loňského roku pořádala Obec spisovatelů. Ta je nyní v prekérní situaci, nemá peníze, proto se organizace ujal PEN klub. Požádali jsme přímo pana ministra, aby akci finančně podpořil.

Je zde zhruba 25 odborníků, další přibudou v Lipnic a Havlíčkově Brodě, kde bude seminář pokračovat.” Setkání v Miletíně bylo věnováno K.J. Erbenovi. Letos si totiž připomínáme dvousté výročí jeho narození. Hlavní referát přednesl profesor Vladimír Křivánek. „Ústředním tématem je Kytice. Domnívám se, že je to nejdůležitější a nejžhavější Erbenovo dílo. Samozřejmě budeme povídat i o pohádkách. Ale přítomní mají největší vazby ke Kytici - jsou to překladatelé a odborníci, kteří se zabývají romantismem.”

„Hlavním tématem bude umělecký význam Erbena jako tvůrce Kytice, české balady,zajímavého básníka.” Profesor Křivánek má velice úzký vztah k Miletínu. „Je to jedno z míst mého dětství. Shodou okolností jsem tu pobýval jako student po několik let a byl jsem tu moc spokojený.”

Ptáme se na význam setkání. „Pro nás jako bohemisty to jsou velice cenné věci a zkušenosti. Právě tito účastníci stavějí mosty české kultuře do celého světa. Setkávají se zde vysokoškolští učitelé, a my se jim snažíme pomoci, orientovat je k určitým věcem, které jsou pro nás zajímavé. Myslím si, že je to jedna z nejcennějších věcí, která tu funguje.”

Z pětadvacítky účastníků jsou dvě třetiny zahraničních hostů, a to z Bulharska, Ruska Finska, Rumunska, Srbska a Anglie.
Na přípravě setkání se podílel i místní Klub přátel Karla Jaromíra Erbena.

Zdena Nováková doplňuje, že s myšlenkou založit sdružení přišla učitelka Vlasta Bucharová. „Shromáždilo se nás kolem jednadvaceti a v únoru 1991 jsme měli schváleny stanovy. Spolek propaguje Erbena, poukazuje na jeho význam v literatuře, a to nejen pro vydání Kytice, ale Erben byl i velký sběratel národních písní, básní a říkadel. Byl i zakladatel archivu hlavního města Prahy a velkým spolupracovníkem Františka Palackého. Erben byl vystudovaný právník a dodnes jsou poplatné jeho přeložené právnické výrazy z latiny,” vysvětluje Z. Nováková.

Po pátečních příspěvcích domácích a zahraničních bohemistů se uskutečnil slavnostní společenský večer.

Odborná konference pokračoval v sobotu, kdy ji zakončilo vzpomínkové shromáždění u pomníku K. J. Erbena na miletínském náměstí a opět společenský večer v Sousedském domě.

V neděli hosté navštívili zámek, park a stálé expozice ochotnického divadla. Podívali se do rodného domku K.J. Erbena a vydali se po Erbenově naučné stezce. V poledne se zúčastnili hudebního matiné v místním kostele. Odpoledne zamířili na Zvičinu a Kuks.