„Secese a art deco v dějinách umění prosluly významným rozvojem dekorativní užité tvorby. Plakáty v tomto období zažívají nejslavnější éru. Jak můžeme sledovat i na příkladu Alfonse Muchy, jejich tvůrcům se dostalo věhlasu a vizuální charakter plakátové tvorby měl mnohdy vysokou uměleckou úroveň," vysvětluje ředitelka galerie, Lucie Pangrácová.

Pestrá kolekce secesních a art decových plakátů je nejen prezentací umělecké tvorby, ale také živým dokumentem doby, v níž vznikaly. Reklamní tvorba z let přelomu a počátku století idylickým způsobem nastiňuje všední i sváteční život období fin de siecle a posléze tzv. první republiky.

„Tématické rozpětí plakátů ve zkratce sahá od piana po pijana: lázně a bary, elegantní kuřáci, drogistické zboží či módní bicykly, piana a pneumatiky té nejlepší kvality, to vše má dnes charakter nostalgické vzpomínky na dobu gentlemanů a elegantních dam. Výběr představuje reprezentativní plakátovou tvorbu uvedeného období," dodává Lucie Pangrácová.

Sbírka Zdeňka Harapese má v současnosti téměř 170 kusů plakátů. Všechny jsou originální vícebarevné litografie, nátisky z původních litografií a původní tisky. Obsahuje díla významných zahraničních autorů a nechybí ani čeští tvůrci, kteří se zabývali uměním plakátu – mimo jiné Vojtěch Hynais a Jožka Úprka. Kvalita této sbírky spočívá zejména v široké škále autorů, technik a témat, která pokrývá, a umožňuje tak poznat výtvarný projev daného období v ucelenější podobě.

Dílna pro školy

Výstavu uvedl Petr Štembera, kurátor Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, několik hitů z 30. let zazpíval Jan Sklenář, zpěvák a herec Klicperova divadla v Hradci Králové. „Expozici bude možné zhlédnout do 1. března a k výstavě bude otevřena výtvarná dílna pro školy, kterou si tu mohou pedagogové objednat," doplňuje Daniela Netolická.