V podvečer začal dvojrecitálem Alfreda Strejčka a Štěpána Raka. Alfred Strejček připravil Dumy samotářského chodce Jeana – Jacquese Rousseaua a Štěpán Rak přijel s Kytarovým pohlazení.

Špičkový český recitátor a mistr mluveného slova se nepotřebuje nijak podbízet, či hledat cosi populárního, líbivého. Má dar zpřístupnit osobnosti, které mnozí pokládají jen za povinnou školní látku tak, že i ve více než hodinu dlouhém pořadu pozornost neklesá. Potřebuje k tomu málo a přece hodně. Lidské slovo čtené, či zpaměti přednesené, střídané někdy kytarovými melodiemi Štěpána Raka.

Texty filozofa
Onen pátek texty francouzského filozofa četl. Jen občas se nadechl při reprodukované hudbě ze skladeb filozofa. Ne, nebyla to přednáška. Vybraných 10 Procházek, ve kterých se myslitel vrací ke svému životu a skrze něj se vyjadřuje k otázkám, nad kterými se zamýšlíme všichni. „Studiem starcovství je učit se zemřít. … Lze hledat upřímnou vůli u stranických vůdců? (Rousseau se narodil před 300 lety). … Drobná strádání se snesou, když se zachází lépe se srdcem, než s tělem. … Jsem svůj, jen když jsem sám."

Alfred Strejček má úžasný dar – přinést lidem slova, myšlenky předků. Činí tak za pomoci skvělého přednesu, krásnou češtinou, připojuje i váhu své osobnosti.

Štěpán Rak přišel s kytarou když Jean – Jacques Rousseau odezněl a začal Andalusií – vzpomínkou na Španělsko, odkud se vrátil. Potom řekl: „… abychom nic neřešili, ani tomorrow (zítřek), ani yesterday (včerejšek), ale teď." A rozjel úžasnou šňůru od Beatles přes melodie z Vinnetoua, Suliku až po Niagáru. Vyzval posluchače ke spolupráci a ti ochotně zpívali.

Příjemný dárek
Příjemným dárkem pak bylo zařazení pořadu Karel IV. od jedenadvaceti hodin, mimo ohlášený program.

V sobotu jeli oba umělci do valdické věznice, kde doprovodili kázání Aleše Jalušky svým vystoupením. V podvečer program pokračoval ve Vokšicích pořadem Štěpána Raka a Alfreda Strejčka.
⋌Bohumír Procházka