Letošní Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantě nebyly zdaleka jedinou událostí, která nese jméno frýdlantského vévody. Byly pouhou předehrou k velkolepě pojatému výstavnímu projektu, který bude pořádat Senát České republiky s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem.
Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 bude ve Valdštejnské jízdárně Senátu Parlamentu ČR v Praze slavnostně otevřena výstava Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Výstava by měla trvat do 17. února příštího roku a měla by představit Valdštejna nejen jako významného vojevůdce, ale také jako ekonoma a historickou osobnost vůbec. Osobnost, která položila základy politického systému v českých zemích raného novověku.
Na výstavě se bude podílet řada institucí českých a ke spolupráci byla vyzvána i ta česká města, která jsou spjata s Valdštejnovým životem: Praha, Jičín, Cheb a Frýdlant.

Osobnost dějin

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří k nejznámějším osobnostem našich dějin a je také jedním z mála Čechů, kteří získali celoevropskou proslulost. Jako vrchní velitel císařské armády během prvních fází třicetileté války dosáhl řady úspěchů a na severu Čech vybudoval rozlehlé vlastní vévodství. Na základě dvorských intrik však byl posléze v Chebu zavražděn.
Historik Jindřich Francek sepsal stručný životopis tohoto vojevůdce a podnikatele, přičemž vyvrací obecně rozšířenou představu o jeho zradě a všímá si i jeho „druhého života“ v dílech dějepisců, spisovatelů a dramatiků. Kniha je doplněna mnoha černobílými a barevnými dobovými ilustracemi.

Příspěvek Jičína

Jičín přispěje k oslavám nejen svojí spoluúčastí na výstavě, ale i Valdštejnskými dny, které pravděpodobně proběhnou ve dnech 16. a 17. května příštího roku. „Kniha doktora Francka je přesně tím dílem, které na našem trhu chybělo. Přehledně, jasně a bez zbytečných historických zátěží vypráví o Valdštejnovi a jeho době jazykem srozumitelným a velmi čtivým. Tím, že je publikace na pultech knihkupectví, pomáhá i propagování pražské výstavy a našich Valdštejnských dnů,“ uvedla vedoucí odboru kultury jičínské radnice Marie Faruzelová a dodala: „Jak už je u pana Francka zvykem, tato sdělná kniha doplněná mnoha ilustracemi není podbízivá. To dovede málokdo.“