V úvodním slovu se zmínil jednatel klubu Jan Sucharda o začátcích, ale i o osmdesáti letech činnosti packého klubu filatelistů.
Ten vznikl v roce 1936, kdy se několik jednotlivců domluvilo, že se budou scházet za účelem získávání vzájemných zkušeností z praxe i z filatelistické literatury. Tyto schůzky sloužily hlavně k výměně poštovních známek mezi členy.

Z historie
Ustavující schůze klubu se konala za účasti patnácti filatelistů 25. října 1936 v Občanské besedě. Na základě povolení Zemského úřadu v Praze ze dne 11. listopadu 1836 byl packý Klub filatelistů ustaven. K výměnným a přátelských schůzkám se členové nejprve scházeli v Občanské besedě, později ve větší a uzavřenější místnosti v restauraci u Hylmarů. Ve druhé světové válce, když byla restaurace u Hylmarů zabrána okupanty, scházeli se ve třídě Učňovské školy. V průběhu dalších let konal klub schůzky v restauraci U Kocourků (dnešní Krakonoš), na Vinohradech v restauraci u Šepsů a také v sokolovně ve Staré Pace a ve staropacké nádražní restauraci. Potom se schůzky vrátily zpět do Nové Paky do hotelu Centrál. V dnešní době poskytuje zázemí ke schůzkám Střední škola gastronomie a služeb.

Prvním předsedou klubu byl Jan Pinc, po něm převzal funkci v roce 1937 Emil Somol, který vedl klub téměř deset roků. Po druhé světové válce byl vedením pověřen JUDr. Václav Koula, který tuto funkci vykonával až do roku 1969. Ve funkci předsedy dále následovali Karel Vancl, Zdeněk Karel, Luděk Láska. Od roku 2013 zastává funkci předsedy Bohuslav Kočí.

Výstava novopackých filatelistů.

Nelze zapomínat také na výstavy, které většinou každých pět let pořádal Klub filatelistů. Z posledních to byla výstava v roce 2006 konaná v Muzeu v rámci akce „Dny evropského dědictví", která se mimo historii klubu zaměřila na autory známek mající vztah k Nové Pace. A bylo jich dost – Otakar Číla, Anna Podzemná, Karel Štika, Cyril Bouda, Jiří Bouda, Radana Hamzíková, Jiří Švedngsbír, František Gross.

Poslední výstavou před nynější prezentací, byla expozice před pěti lety k 75. výročí založení klubu v městské knihovně.
Členská základna klubu z se z původních patnácti členů rozrostla až na 141, a to v roce 1950. Dnes je do sběratelství zapojeno 36 členů, ale i tak pačtí filatelisté patří mezi největší organizaci v rámci Východočeského sdružení filatelistických klubů.

Na současné výstavě jsou mimo dokumentů k historii klubu k vidění zajímavé ukázky námětové filatelie. Výstava potrvá do 26. června a je mimo pondělí otevřena každý den.    Míla Pour