Kostely a modlitebny po celé zemi se otevírají pro návštěvníky s nabídkou nejrůznějších kulturních programů.
V modlitebně ČCE v Husově ulici v Hořicích se bude promítat film dokumentaristy Tomáše Škrdlanta „Milujte své nepřátele" o Přemyslu Pittrovi. Tento český pacifista, vychovatel a kazatel spolu se Švýcarkou Olgou Fierzovou po druhé světové válce zachránili stovky dětí, nevinných obětí válečného a poválečného běsnění.

Po osvobození vyhledávali děti, které přežily v nacistických koncentračních táborech, a zároveň děti z českých internačních táborů pro Němce. Oboje se nacházely často na pokraji přežití, ale u těch druhých se Přemysl Pitter musel navíc potýkat s všestranným protiněmeckým odporem veřejnosti.

V rámci akce „Zámky" mu byly svěřeny znárodněné zámky (Štiřín, Olešovice, Kamenice, Lojovice), ze kterých vybudoval dětské ozdravovny. V nich po dobu dvou let děti rehabilitoval nejen fyzicky, ale i z jejich válečných traumat a nenávistí, takže vedle sebe žily i židovské děti s německými (včetně bývalých členů Hitlerjugend!).

Záchrana 800 dětí
Naprosté většině z nich také pomohl najít své biologické nebo adoptivní rodiče. Přemysl Pitter s Olgou Fierzovou a dalšími spolupracovníky takto zachránili přes 800 dětí. Setkání s Pitterem pro ně bylo často rozhodujícím zážitkem, který zásadně ovlivnil jejich další život, volbu povolání a duchovní orientaci. Přemysl Pitter se řadí mezi osobnosti významu Oskara Schindlera nebo Nicolase Wintona.

Program v evangelické modlitebně (Husova ulice čp. 870, Hořice) začne v pátek 24. května v 19 hodin krátkou prohlídkou prostor s komentářem o životě sboru. Film Milujte své nepřátele (78 minut) bude uveden v 19.30 hodin, modlitebna bude otevřena do 21.30 hodin.

Přijďte s námi shlédnout inspirativní snímek o významném Čechovi a „jeho" dětech! Těšíme se na vás!⋌za Sbor ČCE v Hořicích kurátor Oldřich Nekvinda