Navštívil jsem unikátní projekt připomínající poslední císařovy dny na Pražském hradě a měl jsem příležitost v Rudolfově galerii vyslechnout přednášku významné historičky umění a spoluautorky ojedinělé expozice dr. Elišky Fučíkové. Slova velké vášně o výrazném centru umění rudolfinské Prahy jako metropoli Svaté říše římské, která svou věrohodností dokázala posluchače okouzlit. A bylo rozhodnuto. Tuto dámu, která se pohybuje v nejvyšších příčkách evropského proudu dějin výtvarného umění musím získat jako hosta na křeslo Poetických podvečerů v Libáni.

Láska k umění
Dosavadní práci dr. Fučíkové vnímám jako velkolepý seriál o vášnivé lásce k výtvarnému umění; dává dostatek prostoru k přípravám různých výstav a odborných sfér, proto jsem musel prožít několik měsíců v napjatém očekávání, kdy dr. Eliška Fučíková usedne na Křeslo pro hosta. Bude to ve čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin tradičně v cukrárně Karolínka v Libáni.

Renomovaná historička umění byla jedenáct let ředitelkou odboru památkové péče Kanceláře prezidenta Václava Havla, provázela krále i prezidenty, třeba japonský císařský pár, britskou královnu Alžbětu II., prince Charlese, bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, lucemburského vévodu Jindřicha I., také Arnolda Schwarzeneggera.

Osudem se jí stala doba Rudolfa II.: „Ano, opravdu o mě říkají, že jsem vdova Rudolfa II." Věnuje se také životu Valdštejna, kterého považuje za takového Baťu. Když stavěl Jičín, finančně prý podpořil ty, kteří stavěli podle dodaných plánů. Zaváděl pokroky v zemědělství a v řemeslné výrobě, aby jeho panství vzkvétalo a lidem se dařilo. Investoval hodně do umění, především do architektury. Proto se jeho jičínskému dominiu říkalo Terra felix čili šťastná země.

Pozvání starosty
Proto bude také dr. Fučíková ještě před usednutím na Křeslo v Libáni vzácným hostem Jiřího Lišky, starosty města Jičína, aby společně dali prostor výtvarným múzám především v Porotním sále jičínského zámku.
Ano, vraťme se k Albrechtu z Valdštejna, přece nebyl pouhý válečník a politik, ale především velkorysý mecenáš umění. Vždyť jičínská kultura právě v současné době může nabídnout návštěvníkovi nejeden umělecký zážitek, ale také jistou míru poučení.⋌Zdeněk Vokurka