Příští týden ve středu se uskuteční přednáška Veroniky Dulíkové Nejnovější objevy českých egyptologů v Abusiru. Čeští egyptologové loni odkryli například pilířový dvůr princezny Šeretnebtej, do té doby neznámé historické postavy, která byla pravděpodobně dcerou krále Niuserrea.

O týden později, 26. března, bude následovat přednáška s názvem Pustinami severní Karélie. A znalec geografie už ví, že se posluchači podívají na severovýchod Evropy, do lesnaté a jezerní oblasti jihovýchodního Finska. Přednášející Petr Rybář nás zavede i do historie, neboť oblast zažila experiment Sovětského svazu, na základě kterého byly zdejší lesy téměř vykáceny. Během půlstoletí se však zregenerovaly.

Petr Štěpán provede druhého dubna diváky taji románského umění. „Románství bylo symbolem konce zmatku po pádu Římské říše a nového hledání jednoty civilizačně rozpadlé Evropy," upřesňuje ředitel jičínského muzea Michal Babík.

Následující týden bude Petr Štěpán vykládat znovu. Tématem tentokrát bude životní dílo avantgardního fotografa Jaroslava Rösslera. Cyklus poučných setkání (začátek vždy v 17 hodin) bude pokračovat až do poloviny května. O dalších akcích vás budeme pravidelně informovat.