Představení s loutkami pro děti ve věku od tří do devíti let provázené písničkami Richarda Mlynáře je podporováno bezprostředním a přímým kontaktem účinkujících s dětmi, které se tak na části příběhu také aktivně podílejí.

Publikum se tak dozví, jak sluníčko udělalo barvy a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana, péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád…

Ve škole tak téměř dvě stovky dětí 1. až 3. ročníku zhlédly pohádku ve dvou dopoledních představeních, herci Kamil Koula a Jana Podlipná je vtáhli do děje; v nabídce agentury jsou i další představení pro děti a mládež.