Klání je určeno mladým hudebníkům od šesti do osmnácti let.

Již po patnácté zasedne umělecká porota, aby zhodnotila a ocenila výkony umělců z České republiky, Slovenska i Polska.

Patronem soutěže je Pavel Kyncl z Konzervatoře Brno, který převzal pomyslné žezlo po čestném předsedovi in memoriam profesoru Antonínu Moravcovi.
Pro vítěze v jednotlivých kategoriích připravuje umělecký sklář Jiří Ryba z Lomnice nad Popelkou krásné skleněné plastiky. Jiří Ryba je nejen mistrem svého oboru, ale i zaníceným obdivovatelem veškerého umění. Téměř od počátku houslové soutěže jsou vítězové oceňováni jeho uměleckými díly.

„O tom, že jeho tvorba oslovuje širokou veřejnost, svědčí mnoho samostatných výstav jak v České republice, tak i v Německu, Velké Británii i Švédsku. Jeho díla jsou zastoupena ve významných galeriích, a to v Izraeli, Portugalsku, Japonsku, Kanadě, Mexiku, USA, Austrálii a dalších. Pro absolutního vítěze letošního 15. ročníku připravil osobní dar. Díla Jiřího Ryby zvyšují prestiž soutěže, za což mu patří obdiv i poděkování,“ říká Ludmila Krausová, která stála u zrodu setkávání houslistů .

Obec Plavy, rodné místo Josefa Muziky, se po několik let prezentuje darem pro absolutního vítěze. Autorem tohoto díla - skleněné hudební múzy je Radek Brezár.

„Nejen milovníci houslové hry, ale i široká veřejnost má jedinečnou možnost zúčastnit se soutěžního klání a slavnostního koncertu, na kterém se v sobotním podvečeru 16. dubna představí v novopackém gymnáziu ti nejlepší,“ zve na akci za pořadatele Božena Stopková.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 28. března, k dnešnímu dni mají organizátoři přes třicítku zájemců, z toho jednoho hudebníka z Polska a dva ze Slovenska. „Většinou se všichni přihlašují na poslední chvíli. V loňském roce touto dobou jsme měli přibližně stejný počet přihlášek, a poté v posledním týdnu před ukončením uzávěrky jich bylo téměř šedesát,“ upozorňuje Ludmila Krausová.

Mezinárodní houslovou soutěž (MHS) připravuje občanské sdružení Open Art Nová Paka za přispění města a sponzorů. „Soutěžících každoročně přibývá, z čehož máme radost. Držíme tradici, kvalitu, do Nové Paky zveme odbornou porotu. Problém máme jen s pokrytím nákladů,“ přiznává za sdružení Kateřina Krejčová.

Jak akci, která jednoznačně pozitivně zviditelňuje město s hlubokými kulturními kořeny vnímá samotná packá radnice? Jak ji podporuje a zda nepřemýšlí o převzetí záštity nad „houslovkou“? Pro odpověď jsme si zašli na radnici za Bohuslavem Benčem, vedoucím odboru kultury a školství.

„Město soutěž finančně podporuje, letos částkou dvacet tisíc korun. Za její organizací stojí soukromý subjekt. V momentě, kdy proběhne seriozní jednání mezi organizátorem a městem, zhodnotíme všechny možnosti a nebráníme se ani tomu, že bychom se stali garantem akce.“

Historie soutěže

V letech 1970 – 1980 Kruh přátel hudby Nová Paka připravoval pro milovníky vážné hudby každoročně koncerty s profesorem Josefem Muzikou (1894–1982), houslovým virtuosem a čestným občanem města Nová Paka. Dopolední matiné pro místní školy bylo pořádáno za přispění tehdejšího rektora AMU Praha, prof. Antonína Moravce – žáka profesora Josefa Muziky, se studenty pražské konzervatoře a Akademie múzických umění.
Vystřídali se zde přední čeští interpreti, mj. Antonín Moravec, Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Stanislav Srp, Ladislav Dvorský, Čeněk Pavlík a další.
Takto koncipované koncerty v 90. letech pomalu doznívaly. V roce 1996 se zrodila myšlenka o uspořádání houslové soutěže na počest Josefa Muziky. V květnu následujícího roku se uskutečnil I. ročník.
O jeho uvedení se zasloužila Ludmila Krausová společně s Jiřím Hendrychem a Antonínem Moravcem.