Do tajemné tmy probleskovaly malé lampionky na lavicích, řady mohutných svící zářily na oltáři a středem kostela pospíchali průvodem s lucerničkami malí ministranti s knězem k oltáři. Šestkrát zamávaly vlaštovky a už tu byl Štědrý den, dětská mše vánoční ve vyzdobeném kostele u sv. Ignáce, rozžaté stromky, ozářený betlem s dítětem Božím v jesličkách.

Koncert studentského sboru v kostele sv. Ignáce.Na slavný Boží Hod v dojemné atmosféře obnovovalo manželskou věrnost mnoho věřících manželů; ti se šedinami i ti nedávno sezdaní. Každý pár dostal orchidej. Odpoledne na farní zahradě v radostném prostředí shlédli návštěvníci živý betlém, tentokrát již desátý, jubilejní! Největší aplaus sklidilo deset „Ježíšků"- od dnes již velké školačky až po nedávno narozenou Kateřinku, která si hověla v jesličkách.

Na Silvestra při loučení se starým rokem zní slavné Te deum a na Nový rok, po slavných koledách, před kostelem čeká všechny tradiční dárek z rukou obětavé paní katechetky: tajemný oříšek s textem evangelia uvnitř.

I smutná událost se během adventu stala: sestra, která se zbožně skláněla v poslední lavici před oltářem, odešla z kostela a doma bojovala sama svůj poslední boj – nikdo nevěděl – až dobojovala. Zato její pohřeb bylo slavné vítězství; u sv. Ignáce stála prostá rakev, málo květin, ale mnoho modliteb, průvod kněží spolu s jejím bratrem knězem, plný kostel lidí a všichni šli za ni přijmout Nejsvětější Svátost – Svaté přijímání.   Květa Turková