Zároveň schvalovali i úpravu svého názvu, nové stanovy a jednací řád. „Tyto změny platí obecně pro většinu původních občanských sdružení – od začátku letošního roku totiž musí jejich název obsahovat slovo „spolek" nebo „zapsaný spolek" a místem jejich registrace se stává příslušný krajský soud," vysvětlil odcházející předseda Radek Flegl. Ve srovnání s volbou nové rady bylo hlasování o stanovách a změně názvu na Divadelní spolek Erben jen formalitou a schválilo ho všech čtyřicet přítomných divadelníků.

Tajným hlasováním pak byla volena sedmičlenná rada spolku. V předcházející diskusi vystoupili Štěpán Hak a Vladimír Kněžourek, kteří mají ve spolku určité „výsadní" místo – jsou totiž zároveň autory divadelních her, s nimiž miletínští divadelníci sklízejí zasloužené úspěchy. Oba také byli předběžně považováni za možné příští předsedy spolku. Zatímco Štěpán Hak projevil o vedení spolku zájem a nastínil i personální podmínky, za kterých je ochoten se ho ujmout, Vladimír Kněžourek své předsednictví předem odmítl.

„Rozložení sil a dělba práce musí být v každém spolku naprosto pragmatická. To znamená, že někdo je vedoucím a má odpovědnost, někdo by zas měl mít čas na inventarizaci a někdo se musí soustředit na přípravu hry. A právě to je moje parketa. Jen tak se honit z hlediska popularity za nějakou funkcí, by jen tříštilo a ubíralo síly," vysvětlil zkušený divadelník.

Do rady spolku bylo nominováno celkem deset členů. Tajným hlasováním na připravených volebních lístcích jich bylo vybráno sedm. Vzhledem k tomu, že Štěpán Hak mezi nimi nebyl a Vladimír Kněžourek o funkci zájem nemá, zůstává otázka, kdo bude příštím předsedou nebo předsedkyní miletínského divadelního spolku, otevřená. Jak pro soubor, tak pro autory je ale zřejmě štěstí, že to bude osoba méně vytížená. Budoucí rada bude mít totiž kromě tradiční organizace jarní a podzimní divadelní přehlídky v Miletíně na starost i nelehké rozhodování o tom, zda a jak nadále provozovat místní Muzeum ochotnického divadla.

Miletínští autoři

Štěpán Hak je mladý, ambiciozní autor, který se nebojí tvůrčím způsobem uchopit aktuální politická nebo historická témata. Jejich děj s oblibou zasazuje na rodné Miletínsko. Herecké zázemí mu poskytuje divadelní soubor Pivovarská zahrádka, který je volnou součástí DS Erben. V současné době sklízí po celé republice ovace Hakova hra Husička, která připomíná události Pražského jara a následné normalizace, neuvedena zatím zůstává nová hra Opuštění, dotýkající se problematiky odsunu Němců. „Inspirací k napsání hry byl skutečný osud jedné česko-německé rodiny z Horní Brusnice.

Pod názvem Verlassen už byla přeložena do němčiny a nyní se snažíme, aby byla v Německu také uvedena. Spojil jsem se se spisovatelkou Annelies Schwarz, která shodou okolností z Horní Brusnice také pochází a vzpomínky na odsun – prošla jím coby šestiletá holčička – vydala knižně. Pod názvem Červenobílé křemínky vyšly i u nás. Paní Schwarz se snaží využít svých bohatých kontaktů, aby hru prosadila. Jednáme samozřejmě i o českém uvedení, problém je, že hra je herecky hodně náročná," svěřil Štěpán Hak.

Vladimír Kněžourek zase informoval, jak se daří nejnovější hře Divadelního souboru Erben, Gulliverovým cestám. Je nejen autorem originálního scénáře na motivy známého románu Jonathana Swifta, ale zároveň i režisérem představení, pro které připravil také kulisy a sám v něm i hraje. Představení mělo premiéru před necelými dvěma měsíci a zájem o něj je velký. Na jaře čeká Miletínské minimálně pět představení v blízkém i vzdálenějším okolí, šňůra bude pokračovat na podzim.

Vladimír Kněžourek je divadelníkem tělem i duší. Kromě her a režírování pro divadelní spolek Erben, vymýšlí a tvoří i pohádky pro své loutkové divadlo, s kterým dělá radost nejmenším dětem. Jeho autorské renomé je známé po celém regionu. Letos byl například požádán, aby napsal scénář pro tradiční Dobývání hradu Pecka. jak prozradil, chybět v něm nebude postava Kryštofa Haranta, důležitým motivem ve stavbě příběhu o cti bude i fenomén smírčích křížů, které stavěly společně rodiny viníků a obětí na znamení odpuštění.