Děti si vyzkoušely nejen orientaci v terénu, ale především své znalosti o přírodě. Nikdo se neztratil a program tak mohl pokračovat dalšími soutěžemi.
Děti změřily své síly ve skákání v pytlích, chytání rybiček, prolézání hadrovým tunelem nebo chůzi na chůdách. Letos poprvé byla součástí večera ukázka dovedností oddílu sekeřických mladých hasičů, kteří předvedli požární útok. Na závěr nechybělo společné opékání buřtíků a děti si smlsly na sladkých odměnách ze soutěží.

Ve 20 hodin se již z parketu linula hudba skupiny Domino, která všechny bavila až do časných ranních hodin.  Petra Sedláčková