Tímto způsobem se chtělo muzeum pomyslně přidat k Mezinárodnímu roku netopýra, který byl vyhlášen na rok 2011 Programem OSN pro životní prostředí (UNEP), Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva - CMS) a EUROBATs (Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů).

Ve skutečnost se konaly přednášky tři: dvě v dopoledních hodinách pro školní děti, jedna navečer pro veřejnost. 67 dětí v průběhu dopoledne i jednoho dětského účastníka večer zaujala především Lucka – ochočená samička netopýra rezavého, která se nechala pohladit a ochotně předváděla, jak pojídá moučné červy či jak si pomocí sonaru prohlíží svoje okolí. To, že skutečně používá sonar, tedy vydává zvuky ve vysokých pro člověka neslyšitelných frekvencích a podle jejich odrazu zkoumá své okolí, nám zprostředkoval detekční přístroj, který přednášející všem rovněž představila.

Hlavní náplní přednášky byla ale problematika zateplování panelových domů. Uzavírání otvorů, které netopýři využívají, přináší jejich přímé i nepřímé ohrožení. Netopýrům ubývá vhodných prostor pro přezimování i vývoj mláďat a často přímo uzavřeni v otvorech uhynou. Způsobů, jak jim pomoci, a to tak, aby nevadili svému okolí, je několik. Základem ale je vědět, kde se netopýři nacházejí. Pokud tedy víte o netopýrech ve vašem okolí, oznamte to, prosím, na referátu životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, v RMaG v Jičíně či přímo v ČESONu. Kontakt na ochránce netopýrů i způsoby, jak se jejich soužití s lidmi dá řešit, naleznete též na www.ceson.cz, nebo www.sousednetopyr.cz. (Petra Zíková)