Startovalo se u rybníka v Chodovicích a krom stanovišť s trpaslíky tam byly k vidění třeba hnízdící kachny, nebo se mohli účastnící přepravit přes rybník na voru. Akce se vydařila, přítomní pak seděli u vagonu na hřišti, kde se předvedli se soutěží i dobrovodští myslivci (jak pořadatelé slibovali v pozvánce). Bylo zajištěno také občerstvení, děti si den opravdu užily.    (jv)