Děti spolu se svými učiteli měly za úkol sledovat po dobu jednoho školního roku strom ve svém okolí a v rámci několika školních předmětů zpracovat veškeré informace o něm.

Cílem projektu bylo nejen získat vztah ke vzrostlému stromu ve svém okolí a pochopit jeho funkce, ale také získat informace o možnosti spolupráce s muzeem při hledání pramenů a zapůjčování dokumentů či historických fotografií.

Závěrem práce žáků a studentů bude kromě této výstavy i minikonference, na které svůj strom představí ostatním školám.

Doplněním výstavy budou i nové a starší fotografie několika významných stromů v Jičíně. Celý projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.    Petra Zíková