Zábava pak pokračovala v místním motorestu diskotékou. Děti byly pasovány na čaroděje a čarodějnice.

Odměnou jim byl diplom, medaile a sladkost. Všichni si to náramně užili a těšíme se zase za rok.    Martina Másnicová