Avšak ponoříme-li se důkladněji do staršího období před rokem 1900, s překvapením zjistíme, že můžeme nalézt nejedno bílé místo. Vedle osobností dobře známých defilují nám v dějinách postavy dnes buď zcela neznámé, nebo alespoň pozapomenuté. A přece ve své době známými byly, oněm slavným se v jistém časovém úseku vyrovnaly, či za jistých příznivých předpokladů se jim vyrovnat mohly. Že časem jejich věhlas pohasl, zavinily různé okolnosti, jež nelze shrnout do jedné věty.

Pozoruhodné osobnosti
Je nezbytné je případ od případu individuálně rozkrýt, což nezřídka bývá činnost vpravdě detektivní.
V našich regionálních dějinách 19. století figurují dvě pozoruhodná jména spjatá s Jičínskem, která nejenže mnohým dnes již nic neříkají, ale jejichž osudy zůstávají zastřené i odborníkům. Prvním je Jan Zavadil, autor vůbec první detailnější cestopisné zprávy o Prachovských skalách, která je dodnes pro všechny vážnější zájemce o místní historii nenahraditelným informačním pramenem. Po pravdě řečeno, o tomto člověku jsme doposud nevěděli zhola nic!

Gymnazijní profesoři
Regionálnímu historikovi Ing. arch. Karlu Čermákovi se však podařila takřka neuvěřitelná věc, když identifikoval Jana Zavadila jako pedagoga, vlastence a v mládí nejbližšího přítele pozdějšího radikálního demokrata Josefa Václava Friče, známého svým neohroženým vystoupením v revolučním roce 1848.

Druhou osobou je klasický filolog František Velišský, rodák z Čejkovic u Jičína (na snímku), jenž byl rovnocenným partnerem svým věhlasným kolegům, jakými byli a dodnes jsou např. Jindřich Niederle, Josef Král či Jan Gebauer. Velišský se ponořil do poznání života v antickém Řecku a Římě a svou odbornou práci zamýšlel prezentovat publikačně, čímž by vyplnil citelnou mezeru v oboru, v němž česká věda zaostávala svou úrovní za evropskou.

Pohnuté osudy
Obě tyto osobnosti, ač se vzájemně neznaly, cosi společného přece jen spojuje. Zavadil i Velišský byli gymnazijními profesory s velmi dobrými perspektivami dalšího odborného růstu. Že se jim nepodařilo naplnit své životní touhy a sny, způsobily v prvé řadě jejich pohnuté osudy a smrt ve velmi mladém věku.
Ing. arch. Karel Čermák odvedl vskutku brilantní práci, při níž se mu podařilo vyhledat obrovské množství archivních materiálů a vynést z nich na světlo barvité obrazy zapomenutých životních osudů dvou významných osobností jičínského regionu.

A to se vskutku nestává každý den! Zveme vás proto k oslavě tohoto malého historického svátku, která proběhne v pátek 20. března od 18 hod. v Porotním sále jičínského zámku, a během níž budete moci v rámci přednášky nazvané Předčasná úmrtí nadějných gymnazijních profesorů vyslechnout vyprávění pro náročné posluchače, vyprávění, které nenajdete v žádné odborné literatuře.    Pavel Kracík