Vlasta Zahradníčková s malovanými kameny, Antonie Fialová vyrábí kouzelné postavičky z kukuřičného šustí, Eva Erbsová dekorativní keramiku a Iva Rybínová dekorativní i užitkové předměty formou papírového pletení. Vernisáže se účastnilo pět desítek návštěvníků a počasí nám přálo, celé odpoledne se sluníčko předvádělo ve své kráse. Několik písniček na klávesy a drobné pohoštění ani tentokrát nechybělo a po výborných dvojatých koláčcích se jen zaprášilo.

Hosté, zejména z Hradce Králové, si zároveň prohlédli nový, restaurovaný obecní úřad v multifunkčním domě ve Škaloudově statku, který byl oficiálně otevřen pro veřejnost koncem srpna letošního roku. Stejně tak se zájmem navštívili bukvickou kapli sv. Jana Nepomuckého. Posezení se protáhlo do podvečerních hodin a všichni odjížděli posíleni novou energii do dalších dnů.   Jiří Qido Valter, výtvarník a galerista