V původním knižním fondu je kolem 450 knih. Od Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně dostáváme dvakrát ročně výměnné soubory – asi 200 knih ročně. Počet pravidelných čtenářů knihovny se pohybuje kolem třiceti. Knihovnicí je paní Jarmila Brdičková. Funkci vykonává více jak 25 let. Dělá ji ráda, protože miluje knihy, čtenářům doporučuje zajímavosti z jednotlivých knih, které sama přečetla. Čtenáři si rádi pobesedují i o jiných zajímavostech a dění v obci. Knihovnu navštěvují většinou důchodci (60 – 75 let), maminky na mateřské dovolené.

Četba
Nejvíce žádané jsou romány pro ženy typu Javořická, Steelová a jiné, detektivky, knihy o zdraví a zahrádkaření. Také jsou žádány povídky z historie Řehče a humorné příběhy z ordinací od MUDr. Václava France, rodáka ze Řehče, který pracuje jako zubní lékař v Nové Pace. Děti navštěvují knihovnu méně, hlavně chtějí pohádky, románky a dobrodružné knihy pro třinácti až patnáctileté. Studenti se zastavují hlavně před maturitami, kdy hledáme tituly z našeho původního fondu.

Od OÚ Úlibice máme předplacený časopis Květy, který jde „z ruky do ruky" – děkujeme.

Vybavení
Knihovna je vybavena také počítačem – bez tiskárny. Jelikož nám napršelo poškozenou střechou do místnosti, kde se počítač nacházel, byl nenávratně poškozen a vyměněn za jiný – repasovaný. Je ale využíván minimálně. Bylo třeba znovu vymalovat místnost, přemístit knihy z regálů, provést úklid. Při tom pomáhaly některé ze čtenářek knihovny, pomoc poskytly rády, aby naše knihovna měla opět pěkné prostředí.

V knihovně bychom uvítali ještě více čtenářů, zvláště z řad nových obyvatel Úlibic. Kulturní činnost spočívá také v informovanosti ve vývěsních skříňkách obecního úřadu. Některé ze čtenářek se zapojují do akcí pořádaných obcí a Sborem dobrovolných hasičů Úlibice – jako jsou vítání občánků, dětský karneval, rozloučení s prázdninami, posezení se seniory. Někteří čtenáři a čtenářky knihovny pomáhají při organizaci požární soutěže „O úlibický koláč".

Vše o úlibické knihovně se také můžete dozvědět z webových stránek: www.knihovnaulibice.webk.cz
⋌za Místní lidovou knihovnu Úlibicích Jarmila Brdičková