Sváteční atmosféru Vánoc jsme si navodili hned první adventní neděli 2. prosince na adventním setkání v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích. Čekalo nás rozsvěcení vánočních stromků obcí Holovousy, Chodovice, Bílsko a Chlum. Vánočně vyzdobený kostel se zcela zaplnil, na adventním věnci hořela první svíčka a krásné vánoční vystoupení ZUŠ Hořice nás přesvědčilo, že Štědrý den se opravdu blíží. Pro zahřátí si každý mohl dát čaj nebo grog a účinkující byli odměněni nejen potleskem, ale i voňavými perníčky, které upekly děti v naší škole.

Druhou adventní svíčku jsme zapálili v sobotu 8. prosince. To vystoupil sbor radostných zpěváků con Gracia se svým vánočním programem. Odměněni byli velkým potleskem a my jsme z kostela odcházeli spokojeni a svátečně naladěni.

Středa 12. prosince – nevšední den se třemi dvanáctkami v datu – i my jsme toto magické datum v adventním čase využili a to hned na dvě akce.
První bylo zahájení vánoční prodejní výstavy dětí základní a mateřské školy v Chodovicích. I ve velmi chladném počasí před vchodem do školy přivítaly děti všechny příchozí pásmem koled. Za svůj výkon si právem zasloužily velký potlesk. To už na nás čekala krásně vyzdobená škola, no a hlavně prodejní výstava. Moc šikovné děti tady máme. Věnečky, stromečky, andílci, svícínky, zvonečky, betlémy, perníčky a spousta drobností s vánoční tematikou. Opravdu bylo z čeho vybírat a každý, kdo chtěl, si jistě vybral. Krásné a s láskou vyrobené dekorace každému z nás udělaly radost a doma hezkou výzdobu. V jídelně pak na návštěvníky školy čekalo občerstvení. Káva, čaj, cukroví od maminek a vánočky od našich kuchařek. Zkrátka spousta dobrot, vánoční atmosféra a příjemně strávený čas.

Druhou akcí bylo adventní posezení pro seniory v hostinci U Krejčů v Holovousích. Sál se před pátou hodinou téměř zaplnil. I v letošním roce přijal naše pozvání harmonikář pan Berný, díky němuž jsme si mohli zazpívat spoustu známých písniček. Po celý večer se promítaly fotografie z jednotlivých akcí, které v tom roce proběhly. Při malém pohoštění si pak všichni rádi popovídali se sousedy a vrstevníky.

Třetí svíčka na adventním věnci se rozhořela v sobotu 15. prosince. To se v kostele sv. Bartoloměje v Chodovicích konal koncert pěveckých sborů Ratibor a Vesna z Hořic. V programu zazněla Česká mše vánoční, společně jsme si mohli zazpívat koledy a velmi zajímavé bylo i povídání o Vánocích. Velký potlesk, sváteční atmosféra a spokojení posluchači, tak to byl výsledek třetího adventního koncertu.

Čtvrtý adventní koncert se konal v kostele sv. Bartoloměje v sobotu 22. prosince. Byl to Velký vánoční koncert. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z koncertu byl předán klubu Klokánek v Hořicích, který sdružuje postižené děti. Byla to krásná tečka za adventními koncerty v našem kostele.

Ani na Štědrý den jsme nezůstali doma. Stalo se již tradicí, že se v kostele sv. Bartoloměje scházíme i na Štědrý den. Od 21 hodin se konala štědrovečerní mše. A ve 22 hodin jsme se sešli na zpívání vánočních koled. Noty byly připravené a na varhany nás doprovodila Zuzka Žďárská. Společně jsme si zazpívali a popřáli si navzájem se svými sousedy.

Vánoční svátky uběhly jako voda, ale nám zůstala hezká vzpomínka na adventní čas. Tak teď už jen přání ať je rok 2013 pro nás všechny šťastný. Další fota na webu.⋌Zlata Brádlová