Děti například měly za úkol hledat a poznávat pohádkové bytosti. Na stanovištích pro děti byly i opravdové čarodějnice, za všechny splněné i nespněné úkoly dostávaly děti sladké odměny a jako tradičně byly projížďky na lodičkách. Z lodičky děti hledaly i vodníka Šmejkalína, který nás navštívil poprvé.  (lh)