Do konce ledna je tu představuje ve spolupráci s druhým skautským oddílem Josef Tomáš, zvaný bratr Seveřan.

K beletrii poukazuje, že za první republiky vyšla jen hrstka publikací, které podle jeho názoru nebyly moc kvalitní. Upozornil na dvě knihy Ondřeje Sekory, diskutuje se o Jaroslavu Foglarovi, který vytvořil pouze dvě skautské knihy.

Odborná literatura přibližuje především zakladatele organizace Antonína Benjamína Svojsíka a jeho myšlenky.

Mezi časopisy figuruje Junák. Ve zbylé nabídce pozorný čtenář najde i exilové věci.

„Ke skautům jsem se přihlásil až po vojně, v roce 1968. Provozoval jsem turistiku a sbíral jsem skautské časopisy. Už tehdy mě to k nim táhlo. Líbila se mně jejich myšlenka, obdivoval jsem skautský zákon. Skaut je čestný, chrání přírodu, je spořivý, pomáhá druhým. Je to určitý styl života, který mě drží dodnes," vysvětluje Seveřan. „Do knihovny chodí lidi, kteří čtou, a také děti. Snad je naše malá expozice zaujme," doufá hlavní organizátor akce.

Filmy
Pak už se všichni těšili na dva černobílé snímky ze života skautů. První pochází z roku 1938 a přibližuje novopacké junáky na táboře u Pecky. Kouzelné bylo dohadování old skautů o tom, kdo by mohl na plátně figurovat.

„To by mohl být Boršickej. Ale to ne, byly mu tehdy čtyři roky. A tohle je Mirek Mádlů!" zní z řad diváků. Snímek podchytil běžný tábornický život a dobu, kdy kluci a holky stavěli aloisky, poschoďové stany se zvýšenou podsadou, pro vodu jezdili s vozíkem a dřevěným sudem, který plnili u studánky.

Druhý film byl natočen po třiceti letech a opět jsme se podívali na letní tábor, tentokrát v roce 1969. Známých tváří už tu bylo podstatně víc.