Na pozvání iniciátorky těchto projektů, Vladěnky Matoulkové, se setkání zúčastnil Josef Fučík, zmocněnec občanského sdružení Život bez bariér, které tyto besedy organizuje. Pan Fučík mluvil především o tom, jak žije člověk ochrnutý po úraze, jak samotný úraz vznikl, jak se postižený cítí bezprostředně po něm, k jakým změnám dochází. Jeho účast zde byla výjimečná hlavně tím, že v letošním roce slaví projekt „Prevence proti úrazům“ již třetí rok své existence.
Jako formu uznání obdržel Josef Fučík na podporu činnosti sdružení od žáků částku 350 Kč, kterou získali za sběr PET lahví. Tato chvíle se neobešla bez díků a dojetí, a jak řekl pan Fučík, i každá kapička může pomoci. Na závěr besedy si ještě žáci mohli vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku a pak se rozprchli do školních lavic.