Představení začalo zapálením olympijského ohně a úvodním ceremoniálem, na jehož konci byly nad podium vztyčeny olympijské kruhy. Kruhů nebylo pět, ale sedm. Dva navíc si můžeme představit jako symbol kol od vozíků, které používají vystupující děti z Apropa. Diváci měli možnost zhlédnout tenisovou čtyřhru, přesněji osmi hru, protože dětem na podiu pomáhali asistenti z Apropa. Tanec kajaků na divoké vodě, basketbalový zápas s BSK TJ Jičín. Na velkoplošné obrazovce se promítali videozáznamy ze zápolení na libereckém stadionu ve skoku vysokém a dalekém. Sportovní atmosféru podpořilo i vystoupení T. J. Sokol Jičín. Mladí muži předvedli, co umí na bradlech. Plné divadlo se do rytmu roztleskalo při vystoupení Marthy Elefteriadu, která s sebou přivezla tanečníky ze své školy řeckých tanců.

A protože to bylo benefiční představení, předávaly se finanční dary. Celkový výtěžek opět lámal rekordy. Celková výše byla o necelých deset tisíc korun vyšší než loni. Apropo získalo krásných 467 637 Kč.

Apropo děkuje Všem štědrým sponzorům, kteří předali šeky v hodnotě 417 000 Kč. Děkuje Všem návštěvníkům, kteří věnovali na dobrovolném vstupném 42 618 Kč, nakoupili věci vyrobené klienty Apropa v hodnotě 6 424 Kč a šatnářkám, které darovaly částku z prodeje šatních lístků 1 595 Kč.

Velké díky patří i Všem, kteří nezištně pomáhali s organizací celého večera. A věnovali svůj čas, prostředky a um ve prospěch dětí s postižením. Apropo si váží podpory, které se mu už 16 let dostává. A slibuje, že se bude v každé chvíli snažit dostát svého poslání pomáhat rodinám s postiženým dítětem vést plnohodnotný život. Všechny dary pomohou zajistit provoz cvičného bytu pro mladé dospělé s postižením. Za to Apropo děkuje Všem.

Příští rok se nechme překvapit, co Apropo přichystá a těšme se zase nashledanou.    Lenka Kreidlová