Nebyla to maličkost, jestliže v 60 obcích ze 120 takové školy stály. Každá taková škola měla a má svou historii, své žáky a učitele. Na ně bychom si chtěli zavzpomínat.

Většina malotřídek postupně zanikla, zůstalo jich pouze 11 a jejich podobu si ukážeme. Během povídání uvidíte zajímavé obrázky školních budov. A protože se ve školách hodně zpívalo, zazní také písničky ze školních lavic.

Sejdeme se ve středu 13.4. v 18 hodin v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně.