Většina lidí, ale netuší, co vše se odehrávalo v pozadí celé akce. My, pracovníci Péče o duševní zdraví, bychom touto cestou chtěli poukázat na rozměr akce, který většina lidí nezaznamenala či neocenila. Manželé Paličkovi, kteří s agenturou MP agency stojí za celou akcí, dali příležitost lidem, kteří v reálném životě mají pracovní možnosti značně limitované. Jsou jimi lidé s duševním onemocněním, klienti Péče o duševní zdraví. Jedenáct klientů si díky vstřícnosti pořadatelů na vlastní kůži vyzkoušelo roli stánkových prodejců se vším, co k ní patří.

Díky nabídce měli příležitost se plnohodnotně zapojit do jedinečné akce. Klienti prodávali ve stáncích v dopoledních hodinách a prostřednictvím této činnosti trénovali určité pracovní i sociální dovednosti. Prodávání tedy mělo pro naše klienty charakter rehabilitační, ale zároveň i destigmatizační – na chvíli byly prostoupeny bubliny dvou odlišných světů (světa lidí s duševní nemocí a těch zdravých). Díky spolehlivému, jasnému, srozumitelnému, vstřícnému, přirozenému jednání manželů Paličkových jsme se přenesli i přes drobné obtíže, které se během prodávání vyskytly.

Pořadatele spolupráce s námi stála více času, energie i trpělivosti, než kdyby ve stáncích prodávali profesionální prodejci, za což jsme jim my i naši klienti nesmírně vděční. Transparentní, férové jednání a dodržování dohod není, bohužel, samozřejmostí, a proto považujeme za nutné ho náležitě ocenit. V neposlední řadě si naši klienti, kteří díky svým nízkým příjmům často řeší finanční problémy, mohli přivýdělkem za prodej přilepšit – např. si udělat hezčí, o trochu bohatší Vánoce. Díky manželům Paličkovým tak akce Adventní městečko získala další prosociální rozměr a vlastně tak zpřítomnila smysl adventní doby.

Na závěr uvedeme přímé výpovědi klientů, kteří popisují, jak je samotné akce obohatila:
„Zkušenost z trhů vnímám velice pozitivně. Dělala jsem práci, kterou jsem před tím nikdy nedělala a zvládla jsem ji bez problémů, což mi zvýšilo sebevědomí. Taky jsem byla v kontaktu s lidma, předtím jsem byla úplně mimo společnost. Jsem za tuhle příležitost velice vděčná!"
„Manželé Paličkovi udělali dobrý skutek. Málokteří lidé dokáží udělat něco pro znevýhodněné. Klienti PDZ díky nim nebyli o adventu sami… Prodej ve stánku mi například ukázal, že můžu zkusit i jinou práci, než jsem doteď dělala."    za PDZ Anna Svobodová, sociální pracovnice