Události II. světové války si v Jičíně připomenou levicové strany dnes 7. května v 18 hodin u památníku rudoarmějců na Čeřovce.

Jičín – Dnes 7. května se uskuteční v Masarykově divadle od 19 h. slavnostní koncert Police Symphony Orchestra. Hlavní projev k výročí přednese starosta Jan Malý.

V pátek 8. května jste zváni do kostela svatého Jakuba Většího. Od 19 hodin zazní písně Karla Kryla v podání orchestru Konzervatoře Jana Deyla a sólisty Jakuba Kazdy. Přímluvu před koncertem přednese R. d. ICLic. Prokop Tobek.

Hořice – Uctění památky padlých ve druhé světové válce se uskuteční v pátek 8. května ve 14 hodin u Masarykovy věže samostatnosti. Zazní česká hymna v podání hořických pěveckých sborů Vesna a Ratibor. Jako symbol míru budou vypuštěny holubice a slavnostně otevřena nová expozice v Masarykově věži samostatnosti.


Na náměstí Jiřího z Poděbrad se v tento den od 15.30 hodin uskuteční komentovaná bojová ukázka z konce druhé světové války v Hořicích, obsazení náměstí vojsky wehrmachtu, zahájení bojové ukázky Dobytí radnice, maršál Schörner zbraně neskládá aneb „Krvavý Ferdinand", rudá armáda a americká armáda postupují, ústup a kapitulace německých vojsk, nástup zúčastněných jednotek a představení bojové techniky.

Kulturní program: Hořický swingový orchestr zahraje dobové melodie, vystoupení hořických mažoretek, vystoupení hudebního spolku Dalibor s jeho sólisty pod vedením Jana Bílka, předpokládaný konec akce ve 22 hodin. Občerstvení zajištěno.
Zástupci levicových stran uctí památku II. světové války dnes 7. května v 16 hodin na Gothardu u památníku rudoarmějců.

Sobotka – V pátek 8. května se uskuteční od 18 hodin v sále spořitelny slavnostní pořad s recitací a hudebním doprovodem, beseda s historikem K. Bílkem a V. Hofmanem. Možnost zapojení se a debaty pamětníků událostí, součástí bude výstava dobových fotografií dokumentujících osvobození Sobotky. Od 11. května do 19. června bude výstava dobových fotografií přesunuta do městské knihovny .

Miletín – Klub přátel K. J. Erbena vás zve na besedu konanou u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války dnes 7. května v 18 hodin ve Spolkovém domě čp. 5. O událostech a průběhu květnového povstání roku 1945 v Miletíně bude vyprávět Jan Hlavatý. Vstupné dobrovolné.

V pátek 8. května se koná u pomníku obětem II. světové války u sokolovny v 18 hodin slavnostní akt kladení věnců. Široká veřejnost je zvána.

Lázně Bělohrad – Město Lázně Bělohrad zve vás i vaše přátele na vzpomínkové setkání u příležitosti odhalení pamětní desky plk. Eduardu Rulfovi, příslušníku československé zahraniční armády v letech 2. světové války.
Sobota 9. května – program:
14.00 Odhalení pamětní desky na rodném domě Eduarda Rulfa na Malém náměstí
15.00 – vernisáž výstavy 2. světová válka v Lázních Bělohradu ve Fričově muzeu.
Program doprovodí Evergreen Dixieland Band z Nové Paky. Expozice bude přístupna do konce září.

Nová Paka – Městské muzeum připravilo v malém sále u betléma výstavu fotografií Zdeňka Čejky (1910 – 1999) Květen 1945 v Nové Pace.
Expozice je otevřena denně mimo pondělí 8.30 – 12.00 a 13.00 – 16.30 a bude k vidění do 1. listopadu.
Dnes 7. května v 11.00 hodin bude pietní vzpomínka v Jírových sadech k 70. výročí osvobození Československa .

Ostružno – Lampiónový průvod se koná dnes 7. května od 19 hodin. Program: příprava lampiónů, průvod obcí a zastavení u Mohyly padlých občerstvení.

Semily – Muzeum a Pojizerská galerie Semily zve vás a vaše přátele na slavnostní derniéru výstavy Semily 1945 – 70. výročí konce II. světové války. Koná se dnes 7. května v 17 hodin ve výstavním sále muzea. Otevírací doba: denně 9 – 16. www.muzeumsemily.cz