Za uvolněného místostarostu si koalice zvolila Miloše Křížš (ODS) a na pozici dvou neuvolněných místostarostů zasedne dosavadní starosta Josef Cogan a Milan Pospíšil st. Nová koalice má silný mandát dvaceti zastupitelů. Jako jediný se do koalice nedostal zastupitel za KSČM Otakar Ruml. O vzniku většinové všeobecné koalice informoval už minulý týden zastupitel Rudolf Cogan.

V programovém prohlášení si koalice stanovila hlavní body, na které se ve volebním období do roku 2026 zaměří. Prioritou mezi investicemi je rekonstrukce Městského kulturního střediska, příprava parcel pro výstavbu rodinných domů, tělocvična u gymnázia, opravy silnic v Lomnické, Ruské, a dalších ulicích a získáním dotace podmíněné pokračování v opravě kláštera, rozšíření domova pro seniory a spolkový dům u kostela.

Jako hlavní úkoly vedení města si koalice stanovila hladký chod základních a mateřských škol, výběrová řízení na vedoucí pracovníky všech příspěvkových organizací, hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, podporu kulturních, společenských a sportovních akcí i zlepšení komunikace města s občany. K tomu patří kromě pokračování časopisu Achát také kvalitní web a aktivita na sociálních sítích.

V Radě města zasedne Václav Řeháček, Stanislav Šmidrkal a Milan Pospíšil ml. Předsednictví výboru finančního se ujme Václav Pačesný, školského Ivan Sehnal, silničního Milan Pospíšil ml., sportovního Stanislav Albrecht, kulturního Rudolf Cogan, sociálního a zdravotního Petra Kracíková, pro životní prostředí Miloš Kříž, pro rozvoj Stanislav Šmidrkal, kontrolního Zdeněk Prokůpek. Výbory budou obsazeny poměrně a zasednou v nich i členové mimo volební strany - lidé, kteří dlouhodobě prokázali zájem o dané odvětví.