Bývalá starostka Eva Erbanová vedla Ohařice celých 24 let. Už na jaře se ale s kolegy ze zastupitelstva domluvila, že šest volebních období stačilo. "Uspořádali jsme rozloučení, měla jsem proslov a lidi věděli, že končíme a musí nás někdo nahradit. To se ale nestalo," okomentovala důvod, proč se v Ohařicích vloni 23. září nešlo k urnám. Nebylo koho volit.

Do voleb se v Ohařicích obecně kandidáti příliš nehrnou. Minimálně od roku 2006 do voleb v roce 2018 vstupovaly Ohařice do voleb s jedinou kandidátkou, Změna přišla až před čtyřmi lety, kdy se proti kandidátce Naše obec, kterou Erbanová vedla, postavili dokonce čtyři nezávislí kandidáti. A právě jejich jména se nyní objevila na kandidátní listině hnutí Obec pro občany, kterou do voleb vede živnostník Patrik Michal.

Proti nim se postaví kandidátka Svobodná obec pod vedením sociální pracovnice Jany Prokešové. Tu se Deníku podařilo zkontaktovat s otázkou, proč se akonec rozhodla do voleb přihlásit. "Důvod byl prostý. Nikdo se nepokusil kandidátku v řádném termínu sestavit. Nechtěla jsem, aby obec zůstala pod vedením pověřeného správce. O vizích, které máme, bychom měli hovořit, podle výsledku sobotních voleb," uvedla Prokešová.

"Je to náročná a mnohdy nevděčná práce. Ale doufám, že se někdo odhodlá," dodala na konci léta Erbanová. Její přání se nakonec splnilo. Ohařičtí tak v sobotu 7. ledna mezi 7. a 22. hodinou zvolí novou garnituru.

Dočasný správce bez pravomocí

Když se stane, že se v některé obci nepodaří najít kandidáty do zastupitelstva, ze zákona nastupuje do funkce Ministerstvem vnitra dosazený správce. "Jeho úkolem je především zajistit běžný chod obce, dokud se nepodaří uspořádat náhradní termín voleb. Správce obce schvaluje rozpočet, závěrečný účet a účetní závěrku, dále vykonává pravomoci rady a plní některé úkoly starosty, například úkoly zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů. Dále může požadovat po policii spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. Z uvedeného vyplývá, že správce obce má omezené kompetence a nemá žádné pravomoci v přenesené působnosti obce," vysvětlil mluvčí Ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Do vedení Ohařic tak v půlce října nastoupil Jan Štětina, který v uplynulých třech měsících zabezpečoval chod vesnice. Bývalá starostka se s ním předem seznámila a podle jejích slov se zastupitelstvo snažilo dotáhnout vše do konce tak, aby na něj nezbývala tíha investičních projektů a dalších obecních záležitostí.

Sloučení s jinou obcí nehrozí

V případě, že by se nepodařilo uspořádat ani odložený termín komunálních voleb, musel by správce ve vedení obce zůstat na dobu neurčitou. Pro obec je to velmi nevýhodný stav, z důvodu omezených pravomocí správce totiž nemůže docházet ke schvalování nových investic a rozvoj obce proto stagnuje. V krajním případě by se mohlo uvažovat také o sloučení s jinou obcí, která zastupitelstvo má. To ale není tak jednoduché.

Podle Krátošky zákon nespojuje jmenování správce obce se slučováním s jiným sídlem. "V České republice je slučování obcí založeno na svobodné vůli občanů a předpokladem je i souhlas se sloučením zainteresovaných obcí. Zákon o obcích stanovuje právní rámec této problematiky a podmínky, za kterých může ke sloučení obcí dojít, ale samotné rozhodnutí je na zastupitelstvu obce. Ministerstvo vnitra neuvažuje o jakýchkoliv administrativních krocích, kterými by vedlo obce ke slučování," doplnil mluvčí s tím, že za posledních 10 let v Česku ke sloučení obcí nedošlo.

V sobotu se k volbám dostaví občané deseti z jedenácti obcí, kde se na podzim nepodařilo sehnat kandidáty. V Brodci na Lounsku se ani za čtvrt roku nepodařilo sestavit kandidátní listinu. V porovnání s předchozími roky se přesto jedná spíš o nižší počet obcí, kde v uplynulém čtvrt roce panovalo bezvládí.

"Počet obcí spravovaných ministerstvem po komunálních volbách 2014 činil 14 obcí, po komunálních volbách v roce 2018 pak 17 obcí. Počet obcí, kde Ministerstvo vnitra musí zajistit správu, se nezvyšuje a standardně se u každých komunálních voleb pohybuje v rozmezí jedné až dvou desítek. Nejvyšší počet spravovaných obcí byl v roce 2006, kdy jich bylo 23," dodal mluvčí ministerstva.